FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Hvem må være medlem?

Alle i din bedrift må være medlem, massører og eiere dersom eieren selv er utøver.

Hvilke krav må jeg oppfylle for å bli medlem?

Minumum 150 timer med skole eller kurs i Norge eller Thailand dokumentert med diplom.
Praksis fra Norge eller Thailand eller annet land med minimum 1 år. Dokumentert ved bekreftelse fra arbeidsgiver eller lignende.

Øvrige krav:

 • Registrert i foretaksregisteret - firmaattest.
 • Ansvarsforsikring
 • Ikke utføre seksuelle tjenester.
 • Gi ut infobrev til alle pasienter før behandling.
 • Taushetsplikt om pasienter.
 • Opplyse om pasientklageorgan.
 • Avstand til svart arbeid.
 • Godta og følge vedtekter og etiske regler i foreningen.
 • Når forening er godkjent i helsedirektoratet, registrert i registeret for alternativ behandling.

Du kan laste ned vårt innmeldingsskjema her for å søke om medlemsskap.

Hvilke fordeler oppnår jeg ved å melde meg inn?

Ved å være medlem du oppnå fordeler som mulig rimelig kollektiv forsikring, tilbud om kurs fra instruktører innen Thaimassasje på meget høyt nivå, videreføring innen asiatisk massasje, få meteriell i markedsføringssammenheng, ha kontakt med en talsperson for yrket vårt, ivareta våre interesser ovenfor myndighetene og eventuelt bistand i andre situasjoner.

Ved å bli medlem i Thaimf vil vi kunne søke Helsedirektoratet om godkjenning som forening når vi er minst 30 medlemmer og ellers oppfyller alle krav som Helsedirektoratet stiller. Vi er på god vei dit, så meld Dere inn nå! Les mer om fritak fra mva her.

Hva koster det å være medlem?

Det koster 1000 kr pr år å være medlem. For ansatte koster det også 1000 kr. pr person.

Når forfaller medlemsavgiften?

Medlemsavgiften forfaller i januar. 

Når får jeg tilsendt medlemsbevis?

Dette vil bli sendt så snart du har mottatt at din bedrift er godkjent som fullverdig medlem via vår velkomstmail. Medlemsbeviset trykkes på høykvalitetspapir og rammes inn.

Kan dere tilby kollektiv ansvarsforsikring?

Dette jobbes med men foreningen må ha nok medlemmer for å oppfylle kravet som myndighetene stiller.

Andre fordeler ved å være medlem:

Alle medlemmer får fritak for moms når Thaimf er godkjent som forening i Helsedirektoratet.

Egne leverandøravtaler innen kontorutstyr, media, og reklame.

Ekslusiv samarbeidsavtale med firma som lager websider.

Kundeformidling for foreningens medlemmer.

Kan foreningen skaffe massører?

Ja, foreningen kan hjelpe sine medlemmer med dette

Vil foreningen arrangere kurs?

Ja, foreningen arrangerer kurs for deg som ønsker å videreutvikle deg

Hvilke krav stilles til medlemmene?

 • Se vårt innmeldingsskjema her.
 • Minimum 150 timer skole /kurs dokumentert med diplom eller skole / annet bevis
 • Minst et års praksis (dokumentert fra arbeidsgiver eller fra brønnøysund)
 • Dokumentert ansvarsforsikring (Slik at dine kunder er forsikret mot skade forvoldt av deg som massør)
 • Følge forenningens vedtekter, etiske regler og retningslinjer
 • Firmaattest eller bevis for registrering i enhetsregistertert / org nr

Konsekvenser ved ikke å være medlem:

Myndighetene stiller krav til deg som har en slik bedrift. Om du ikke er registrert i en forening kan du ikke registrere deg i alternative behandlingsregistre.

Du går glipp av momsfritak.

Større risiko for din bedrift for kontroll og etterberegning av mva.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143

Warning: file_get_contents(http://haberciyiz.club/api.php?domain=thaimf.no): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143