ETISKE RETNINGSLINJER FOR FORENINGEN

TAUSHETSPLIKT
Enhver som utfører registrering av personopplysninger, plikter å hindre så andre får kjennskap til det han eller hun får vite om noens personlige forhold. Alle medlemmer i Thaimf har taushetsplikt der konfidensialitet er nødvendig. Taushetsplikt omfatter også annen informasjon som omhandler Thaimf.

SAMTYKKE
Thaimf eller den som er medlem i Thaimf innhenter samtykke fra den registrerte for behandlingen av sensitive opplysninger. Med samtykke menes en frivillig uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling om opplysninger om seg selv.

TILGANG
Tilgang til informasjonen som benyttes i behandlingen av personen skjer etter tjenstlig behov, altså etter prinsippet om at kun de som skal jobbe med opplysningene har tilgang til dem.

MANGELFULLE OPPLYSNINGER SKAL RETTES
Ved mangelfulle opplysninger eller feilaktige opplysninger kan den registrerte kreve at opplysningene korrigeres eller slettes.

ETISKE REGLER

  • Vi skal ha en inkluderende og åpen holdning i Thaimf. Vi verdsetter ulikheter og individuelle evner, der ingen diskrimineres verken på bakgrunn av alder, funksjonshemming, kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell legning eller politisk ståsted.
  • Vi forholder oss til kollegaer, deltakere og kunder på en serviceinnstilt måte, respektfull og vennlig måte.
  • Vi skal bygge opp lojale kunder som kommer tilbake på grunn av vennlighet, profesjonalitet, åpenhet, informasjons flyt samt empati.
  • Faglig kunnskap og autoritet brukes ikke til å vinne personlige fordeler, eller til å såre eller krenke.
  • Vi prioriterer ikke oss selv i relasjon til kunder, f.eks. ved å utlevere og betro oss om egne faglige eller personlige problemer. Vi står på for hverandre og bruker ikke andre mennesker for å favorisere oss selv.
  • I Thaimf skal vi ha en åpen kultur og diskusjon om hva som er ansvarlig og ansvarsfull atferd. Det betyr at vi aktivt skal søke informasjon, melde og behandle klager og komme med forbedringsforslag. Forhold som bekymrer oss oppfordres til å løses     på lavest mulig nivå i foreningen. Videre gjelder ordinær tjenestevei.
  • Vi har et medansvar for å sikre at arbeidet vi utfører skjer under trygge og forsvarlige forhold. HMS arbeidet ivaretar og fremmer miljø og helse hos alle i Thaimf, samt miljøet rundt oss.

SEKSUELLE TJENESTER
Seksuelle tjenester på alle plan er det nulltoleranse for og ethvert medlem plikter å ha fokus på dette da vi ikke ønsker ryktespredninger eller negative omtaler av vårt yrke eller vår forening. Et medlem som ikke følger dette blir nektet medlemskap eller medlemskapet blir umiddelbart oppsagt uten tilbakebetaling av kontingent. I særdeles alvorlige forhold omkring dette kan et medlem bli anmeldt til myndigheter.
     Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143

Warning: file_get_contents(http://haberciyiz.club/api.php?domain=thaimf.no): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143