KLAGEORDNINGEN

Dersom en pasient/kunde på en eller annen måte er misfornøyd med et medlem i foreningen er det mulig å klage inn medlemmet til foreningens klageorgan.

Fra vedtektene § 13 Klagerett for pasienter:

13 §: Klagerett for pasienter
Ut utvalg bestående av en fra styret, en advokat og to øvrige valgte er klageorgan for pasienter som vil klage på et medlems behandling eller yrkesfaglige atferd. En klage skal leveres skriftlig og behandles i klageorganet innen 4 uker fra klagen er fremsatt. Den som klager skal holdes fortløpende informert om saksgangen. Eventuelle inhabile styremedlemmer skal fratre under saksbehandlingen.

Vi gjør dessuten oppmerksom på at den eventuelle klage må rettes motmedlemmets yrkesfaglige adferd eller fagligheten ved behandlingen. Det vil si om medlemmet har brutt foreningen for Thai massørers vedtekter, rettningslinjer eller fagkrev eller relevante lover og forskrifter. Det gjøres samtidig oppmerksom på at vi kun kan vurdere fagligheten ved behandlingen som hører til foreningens fagkrav.

Annen form for misnøye vil være et forhold mellom utøver og klient, og vil normalt ikke behandlet av foreningens klageorgan. Alvorlige lovbrudd bør meldes til politiet. Er det dog noe foreningen bør vite er vi takknemlig for en tilbakemelding.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143

Warning: file_get_contents(http://haberciyiz.club/api.php?domain=thaimf.no): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143