RETNINGSLINJER FOR MEDLEMMER

Hensikten med retningslinjene er å sikre at medlemmene utøver sin virksomhet på en seriøs og forretningsmessig ordnet måte. Det er et vedtektsfestet krav til medlemskap at alle retningslinjene overholdes, og brudd vil kunne medføre bot og/eller eksklusjon.

Alle Thaifm medlemmer skal:

 1. Sette seg godt inn i og følge reglene for alternativ behandling: Alternativbehandlingsloven, Registerforskriften og
     Markedsføringsforskriften. Samt følge alle Norske lover og regler.

 2. Behandle, oppbevare og bruke personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven og tilhørende forskrift.

 3. Sørge for at lokaler, utstyr og behandling er forsvarlig og i samsvar med hver pasients situasjon, tilstand og behov.

 4. Gi pasientene mulighet til veloverveide valg ved å informere omvilken behandling som tilbys.

     - I hvilken grad behandlingen er effektiv og om mulige resultater av behandlingen.
     - Eventuelle bivirkninger.
     - Anslått omfang og kostnad ved behandlingen.
     - Hvilken medisinsk forklaringsmodell behandlingen bygger på.

 5. Informere pasientene om muligheten til å klage på et medlems faglige utøvelse og adferd. Klage skal rettes skriftlig
     til foreningen som vil behandle den innen 4 uker.
 6. Uten opphold å informere foreningen om andre medlemmers brudd, eller mistanke om brudd, på foreningens
     vedtekter eller retningslinjer.

Reaksjoner på brudd:

 1. Foreningen kan ved mindre brudd gi medlemmet advarsel skriftlig eller muntlig.

 2. Ved gjentagelser eller større brudd kan medlemmet ilegges bot. Boten tilfaller foreningen, eller hvis det er
     hensiktsmessig gis helt eller delvis som erstatning til den som bruddet har gått utover.

 3. Ved grove brudd kan medlemmet ekskluderes fra foreningen.

 4. Annullering av medlemskap og bøter på minst kr. 1.000,- kan ankes skriftlig innen 14 dager. Saken vil da avgjøres
     ved skriftlig avstemming på førstkommende årsmøte.

 5. Styret vil behandle alle klagesaker konfidensielt. Eventuelle inhabile styremedlemmer vil fratre under
     saksbehandlingen.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143

Warning: file_get_contents(http://haberciyiz.club/api.php?domain=thaimf.no): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/thaimf/public_html/templates/thaimf_2015_v104/index.php on line 143